Elinstallatör

En elinstallatör är en hantverkare inom el, tele, teknik och säkerhet som utför högkvalitativa elinstallationer till både företag och privatpersoner. Som exempel på elinstallationer som utförs av elinstallatörer kan ges installationer av IT- och fibernät samt telefonväxlar och bredband. Ändra exempel inkluderar installation golvvärme, badrumsel, jordfelsbrytare och solpaneler.

Elinstallation

Med elinstallation avses att man kopplar in elektricitet på något vis. En person som är utbildad och behörig till att utföra elinstallationer kallas för elmontör, elektriker eller elinstallatör.

Största delen av alla olika elinstallationer ska utföras av en elinstallatör som innehar korrekt elbehörighet som krävs för den aktuella elinstallationen. De faktorer som avgör vilken behörighet som elinstallatörer måste ha är tillämpningsområde samt spänningsnivån. Det finns många olika nivåer av elbehörighet och det är långt ifrån alla elinstallatörer som får åta sig vilken elinstallation som helst.

Säkerhet för elinstallatörer

Sverige anses vara ett av världens mest elsäkra land, mycket tack vare det aktiva elsäkerhetsarbetet rörande elektrisk utrustning och elinstallationer som pågått under en längre tid. Elektriciteten anses kommit till Sverige år 1876 och år 2013 var det första året sedan elektriciteten kom hit som ingen människa har dött i en olycka orsakad av elektricitet. Denna säkerhet kan vi tacka våra duktiga elinstallatörer i Sverige för.

Anlita en elinstallatör

Om du är i behov av en elinstallatör till ditt företag eller ditt hem så kan du leta efter elinstallatörer i din närhet i vår katalog över alla elinstallatörer i Sverige. Vi rekommenderar att du tar kontakt med ett par olika elinstallatörer för att ta reda på pris, utbud och tillgänglighet för att på så sätt kunna få bästa pris på din elinstallation.

Orter i Sverige där du hittar elinstallatörer som utför elinstallationer

Nedan följer utvalda orter där du kan hitta elinstallatörer som du kan kontakta när du behöver hjälp med olika typer av elinstallationer.